459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Klinefelterův syndrom

Popis Klineferterova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Při početí získává plod genetickou informaci od obou rodičů, kde vajíčko má 23 chromozomů a spermie také 23 chromozomů. 22 chromozomů nese informaci pro buňky celého těla, jeden poslední chromozom nese geny pro pohlaví X nebo Y. Splynutím pohlavních buněk rodičů vzniká první buňka nenarozeného dítěte s 22 páry chromozomů a kombinací XX pro děvče nebo XY pro chlapce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Klineferterův syndrom je genetická porucha, kdy má mužský jedinec navíc jeden nebo více chromozomů X. Namísto normálního počtu 22 párů a XY má tedy kombinaci XXY, XXXY nebo více.

Příčiny

  • nejsou přesně známy
  • genetická porucha

Příznaky

Vzhledem k tomu, že genetická informace pro všechny ostatní buňky těla je normální, nemají chlapci často žádné příznaky. Díky poruše pohlavních buněk je přítomen kryptorchysmus (malá varlata). Z nedostatku testosteronu dochází v pubertě ke změnám růstu, postava je štíhlá s dlouhými končetinami. Další příznaky nemusí být přítomny. Syndrom je většinou diagnostikován až při genetickém vyšetření muže pro neplodnost. Mentální úroveň bývá zachována.

Komplikace

  • nesestoupení varlat, gynekomastie (růst prsu u mužů)
  • srdeční vady, brzká osteoporóza

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pokud je genetická odchylka zjištěna v dětství, lze nahradit chybějící produkci testosteronu. Fyzický vývoj chlapce je potom nenarušený. Sterilita bohužel vyléčit nelze.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)